24
feb 2022

Havocongres best practice: ‘Zwemmen zonder zwembad’

Inspiratiesessie met Marius van der Stege (BPV coördinator) en Arjan Woord (Stagecoördinator) van Pieter Zandt Scholengemeenschap

Op het havo missen we nu de voorbereiding op de beroepspraktijk en dat is eigenlijk vreemd, want je leert toch ook niet zwemmen zonder zwembad. Dat is de gedachte achter de beroepspraktijkvorming bij de Pieter Zandt Scholengemeenschap, zoals onderstaande video duidelijk maakt.

Bij veel bedrijven en organisaties is een deel van het werk van ambachtslieden verschoven naar werknemers op hbo-niveau. Havisten worden momenteel te weinig voorbereid op het hbo, waarin die praktijk wel degelijk aan bod komt.

Stagelopen op de havo

Het Pieter Zandt biedt leerlingen door het aanbieden van een stage ruimte om ervaring in de praktijk op te doen, naast de theoretische kennis van het reguliere lesprogramma. Zij zijn daar twee jaar geleden mee gestart, in samenwerking met regionale bedrijven, en kunnen vast teren op een aantal succesfactoren, zoals enthousiaste reacties van leerlingen, betrokkenheid van de stageplaatsen en veel landelijke aandacht voor het initiatief.

Arjan vertelt: ‘Leerlingen zijn enthousiast over de begeleiding op de stageplaatsen en over de betrokkenheid van de begeleiders. We horen over kwaliteiten van de leerlingen die we op school niet zien en waardoor de toekomst van de leerling ineens in een ander licht besproken wordt.’

Wat hebben zij geleerd?

We zijn nog aan het onderzoeken wat de beste stagedag in de week is. Aanvankelijk was dat in theorie de vrijdag, maar in de praktijk blijkt dat een dag waarop veel leerlingen dan eerder naar huis worden gestuurd omdat er weinig te doen is. Ook hebben we ontdekt dat we leerlingen meer moeten ondersteunen bij het zoeken van een stageplek. Die sollicitatievaardigheden zijn we dit jaar gaan trainen, in combinatie met collega’s van het vak Nederlands.

Wat begon als een ‘moetje’, is een meerwaarde gebleken. De zorgroute is dit jaar expliciet behouden als mogelijkheid voor leerlingen. Het Pieter Zandt hoopt deze pilot te koppelen aan het nieuwe vak Havo-P. Beide presentatoren zijn ook betrokken bij het leernetwerk van dit praktijkgerichte vak om mee te denken over onderwijs dat aansluit bij de behoefte van havisten om relevant bezig te zijn.

Wat is er nodig?

Door het aanbieden van een stagemogelijkheid op een dag in de week heb je logischerwijs te maken met aanpassingen in de lessentabel. Het Pieter Zandt heeft dit opgelost door creatief te denken en te overleggen met docenten. Wel geven zij aan dat het in de toekomst alleen haalbaar blijft als er structureel iets veranderd. En, zo zeggen Arjan en Marius: ‘Je hebt mensen nodig om dit te organiseren, en je moet het onderwijsteam mee hebben, want anders wordt het een feestje van een paar en dat werkt niet.’