24
feb 2022

Havocongres afsluiting: ‘Meer aandacht voor pedagogiek’

Lezing van Steven Pont

Als afsluiter keken we naar de lezing van Steven Pont, die een toelichting gaf op het ontbreken van motivatie bij leerlingen (niet alleen op het havo) in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. De afgelopen twee jaar van leven in coronatijd heeft een belangrijke fase in hun ontwikkeling verstoord. In deze belangrijk periode van persoonsvorming heeft een kind volgens de Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan voeding voor de psyche nodig.

Voeding voor het brein

Steven Pont legt uit: ‘Twee jaar lang, tijdens corona, is het leeg gebleven. Een kind reageert daarop. Het brein heeft voeding nodig en als het die voeding niet krijgt, heeft het honger. Die honger gaat over in ondervoeding en dat is er aan de hand. We zien een stijging van kinderen met mentale problematiek omdat die honger niet gestild wordt. Ze komen niet tot rust, ze hebben te weinig voeding gekregen. Dat uit zich in somberheid. Dan heb je andere mensen nodig, maar die zijn er niet.’
Wat is de voeding die het brein nodig heeft om gemotiveerd in de wereld te staan? Die bestaat uit een gevoel van verbondenheid, van autonomie en van competenties. Door alle interventies van de overheid met betrekking tot de pandemie komen juist deze gevoelens in het gedrang.

En wat kunnen wij, als professionals in het onderwijs, daar nou aan doen?

Pont noemt het belang van pedagogiek boven didactiek. De leerling heeft aandacht nodig voor zijn of haar welzijn. Net als Van Herpen in zijn keynote-presentatie zegt: het is nu, meer dan ooit, belangrijk om een relatie op te bouwen met de leerling. Het aanleren van kennis, de didactiek, is even ondergeschikt, want we moeten bijvoeden met verbondenheid, met aandacht, hun het gevoel geven dat ze veel waard zijn en vooral niet beschuldigen. Uit de reacties in de chat blijkt dat veel aanwezigen dit verhaal erkennen en aanmoedigen. Steven Pont krijgt van meerdere scholen een uitnodiging om ditzelfde verhaal te komen vertellen. Het bewustzijn is aangewakkerd… nu is er werk aan de winkel.