26
apr 2019

Havo en hbo verbinden

Havocongres
De aansluiting tussen havo en hbo is voor het havoplatform een belangrijk onderwerp. Om die reden is er tijdens het havocongres uitgebreid aandacht geweest voor dit onderwerp en waren docenten en/of personeelsleden van vier hogescholen aanwezig om te vertellen over hun methodes om havo-leerlingen beter te begeleiden in de overgang naar het hbo.

VO-congres
Daarnaast hebben Henk van Ommen, voorzitter havoplatform en Marc Janssen, vice-voorzitter havoplatform een presentatie gegeven tijdens het VO-congres op 28 maart in Nieuwegein. De presentatie is te bekijken via deze link.

Werkconferentie
Op 1 oktober 2019 organiseert het havoplatform een werkconferentie havo-hbo in Utrecht. Tijdens de werkconferentie zullen docenten uit het voortgezet onderwijs en docenten uit het hoger beroepsonderwijs kennis uitwisselen over thema’s als het curriculum en de pedagogisch/ didactische aansluiting met betrekking tot de vakken Nederlands, wiskunde, economie, exact soft (biologie) en exact hard (natuurkunde). Naast deze onderwerpen komt ook het thema pedagogische aansluiting op de agenda.

Havo-hbo uitgelicht
Onder het kopje havo-hbo staan meerdere artikelen, rapporten en feiten over dit onderwerp.