Good practice Sg Spieringshoek

naamfunctieschoolDatum9 september 2012
Max de BoerConrector onderwijsSg  Spieringshoek – Schiedam
onderwerp:  Ontdek je talent!
beschrijving  good practice:
Spieringshoek heeft sinds jaar en dag VWO+ met extra vakken. Tot begin dit jaar. Wij zijn begonnen met leerlingen van de havo (en atheneum) in de gelegenheid te stellen, naast hun reguliere programma, vrijwillig extra vakken te volgen. Het gaat om de vakken Sport, Spaans, drama en   Onderzoek&Ontwerpen (alleen voor scholen met een Technasium predicaat).

Modules De vakken worden in modules van een half jaar aangeboden. De   leerlingen kunnen kiezen, maar hoeven niet,We zijn begonnen met Sport en   drama naast elkaar aan te bieden tijdens het 8e en 9e  uur. In januari komen O&O en Spaans aan bod. In het tweede leerjaar   doorlopen we dezelfde cyclus, zodat leerlingen in principe alle modules   kunnen volgen.  Niet alle modules   hoeven gevolgd te worden. Ook kunnen leerlingen besluiten te stoppen met de   extra vakken omdat het reguliere programma al zwaar genoeg is. Het initiatief   kan ook uitgaan van de ouders of mentor. Geen regels of toelatingscritetria,   maar goed overleg.

En daarna..  In het derde leerjaar kunnen de leerlingen éên van de vier vakken het   hele jaar volgen. In de bovenbouw kan het vak als extra vak in het vrije deel   van het profiel worden gekozen. Dat betekent voor Spaans, Sport en Bewegen,   O&O en drama een schoolexamen. Waar we het later nog over moeten hebben   is het verplichte  centrale examenvak   Kunst Algemeen dat aan drama gekoppeld is.

Groepsgrootte We zijn bij de inschrijving al gaan inventariseren. Daar is in de   loop van het jaar nog wijzigingen in aangebracht. We hebben voor elke module   2 groepen. Het is nog de vraag hoe het volgend schooljaar verder gaat.

 

 

bronnenwww. Spieringshoek.nl/de plussen van spieringshoek
linkshttp://pr.spieringshoek.nl/Onderwijs/Plussen_van_Spieringshoek
contactpersoon(*)Max de Boertelefoon(*)       010-4706422e-mail (*)m.deboer@spieringshoek.nl(*) website: www.spieringshoek.nl