1. 23% van de 15-jarigen volgt havo-onderwijs in 2016/2017.
 2. Er volgen meer meisjes (51,2%) dan jongens (48,8%) havo-onderwijs.
 3. 3.Een natuurprofiel wordt door 42% en een maatschappijprofiel door 58% van de havisten gevolgd.
 4. 13% van de havisten heeft een niet-westerse migratie achtergrond.
 5. De havo heeft het laagste percentage (91%) met voldoende onderwijsresultaten volgens de inspectienorm van alle schoolsoorten.
 6. De havo heeft het laagste percentage (87%) met een bovenbouwsnelheid boven de inspectienorm van alle schoolsoorten.
 7. De havo heeft het laagste percentage (84%) met een gemiddeld centraal examencijfer boven de inspectienorm van alle schoolsoorten.
 8. De havo heeft het laagste slagingspercentage (87%) van alle schoolsoorten.
 9. De havo heeft het grootste percentage zittenblijvers. Zittenblijven in het voorexamenjaar: 4 havo, 3 vmbo en 5 vwo: 13%, 6% en 9%. Voor niet westerse achtergrond is dat: 15%, 8% en 12%.
 10. Het slagingspercentage voor havisten met een niet westerse migratie achtergrond (2de generatie) is 10% lager dan havisten zonder migratie achtergrond (79% versus 89%).
 11. De havo kent het grootste percentage onvoldoendes voor Nederlands van alle avo-afdelingen in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.
 12. De havo heeft de afgelopen vijf jaar (2013-2017) 3% meer onvoldoendes voor wiskunde, namelijk 14%, dan de vwo-afdeling (waar wiskunde verplicht is).
 13. 2 van 5 havisten in 4 havo nemen onvertraagd plaats in 2 hbo.
 14. Zittenblijven in 4 havo of zakken in 5 havo, of een tussenjaar na 5 havo, verlaagt het studiesucces op het hbo. Leeftijd (“rijping”) lijkt dus geen rol te spelen.
 15. De ‘onvertraagden’ van havo 4 naar hbo 2 doen het zowel bij de overgang van havo naar hbo als in het vervolg van het hbo het beste. Voor hen geldt echter dat niet meer dan 14% het gehele traject van bovenbouw havo t/m hbo in de beoogde zes jaar voltooit.
 16. 54% van studenten in het bachelor hbo heeft een havo vooropleiding. 30% heeft een mbo-opleiding.
 17. Het percentage uitval in het eerste jaar in de hbo-bachelor opleiding is voor het cohort dat in 2015 is begonnen 15%. (Voor een wo bachelor is dat 6%.)
 18. Ouders met een mbo2 opleiding: uitval 18%.
  Ouders met een wo/hbo-bachelor: uitval 13%.
  Ouders met een laag inkomen: uitval 16%.
  Ouders met een hoog inkomen: uitval 13%. In het wo zijn deze verschillen kleiner.
 19. Opleidingsswitch in het eerste jaar hbo is 20,1%
 20. Opleidingsswitch in het eerste jaar is voor lagere-inkomensgroepen 27% en voor de hogere-inkomensgroepen 20%.
 21. Hbo studenten vanuit de lagere-inkomensgroepen wisselen vaker van opleiding dan studenten uit de hogere-inkomensgroepen. Switch lijkt in het hbo meer samen te gaan met inkomensachtergrond dan met opleidingsachtergrond.
 22. Na vijf jaar heeft 59,2% een hbo-diploma.
 23. Hbo-diploma na 5 jaar: 45% (laag inkomen) en 61% (hoog inkomen).
 24. 75,7% van de studenten is tevreden over de hbo-bachelor opleiding.
 25. Na vijf jaar een hbo diploma:
5 jaar bachelorgeen migratie achtergrond geen migratie achtergrondniet-westerse migratie achtergrond (2e generatie)niet-westerse migratie achtergrond (2e generatie)
vooropleidingman vrouwmanvrouw
havo47,5%69,1%31,8%48,5%
mbo60,3%71,0%35,6%43,5%

Bronnen:

 1. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 10.
 2. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 10.
 3. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 11. Het betreft de cijfers uit 2015. Aantal havisten: 117200.
 4. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 11.
 5. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 12.
 6. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 12.
 7. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 12.
 8. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 12.
 9. Bron: CBS. Bezocht 31 maart 2019.
 10. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 14.
 11. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 16. Centraal examencijfers Nederlands.
 12. Bron: Technisch rapport sectorhoofdstuk voortgezet onderwijs. De staat van het onderwijs 2016/2017. Inspectie van het Onderwijs. April 2018. Bladzijde 16. Centraal examencijfers wiskunde.
 13. Bron: De overgang van havo naar hbo Obe de Vries, Joost Schaacke en Erik Fleur. DUO. Bladzijde 1
 14. Bron: De overgang van havo naar hbo Obe de Vries, Joost Schaacke en Erik Fleur. DUO. Bladzijde 12.
 15. Bron: De overgang van havo naar hbo Obe de Vries, Joost Schaacke en Erik Fleur. DUO. Bladzijde 12.
 16. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 14.
 17. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 17.
 18. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 19.
 19. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 21.
 20. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 22.
 21. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 22.
 22. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 24.
 23. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 25.
 24. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 31.
 25. Bron: Technisch rapport hoger onderwijs. Staat van het onderwijs. April 2018. Bladzijde 27, 28.