11 dec 2019

Werkconferentie havo-hbo op 11 december

OVER ACTIVITEIT

3ewerkconferentie ‘Aansluiting havo-hbo’

Geeft u les in de bovenbouw van de havo of in het eerste jaar van het hbo? Dan is deze middag wellicht iets voor u!

Inhoud
Het studiesucces van havisten die doorstromen naar het hbo blijft een bron van zorg. Dat kan en moet beter. Maar hoe? Op de derde werkconferentie havo – hbo willen wij met docenten uit het havo en het hbo in gesprek om deze aansluiting te verbeteren. Waarom switchen zoveel havisten na hun eerste jaar op de hogeschool van opleiding? Hoe kunnen we uitval voorkomen? Wat kunnen we van elkaar leren? Afstemming op de inhoud alleen is geen garantie voor succes. Daarom gaat het op deze middag ook om de pedagogisch-didactische aansluiting.

Inleiding
Jelle Jolles – hoogleraar Neuropsychologie em. en directeur van het Centrum Brein & Leren -verzorgt de aftrap met een prikkelende presentatie.

Werkvloer
Docenten uit havo en hbo gaan vervolgens met elkaar in gesprek, zodat we elkaar gaan begrijpen: waar lopen we tegenaan? Wat zijn de knelpunten? Sluit de manier waarop we vakspecifieke kennis en vaardigheden onderwijzen op de havo wel aan op die in het hbo? En houden we in het hbo wel voldoende rekening met de manier waarop havisten ‘geleerd hebben te leren’?
Dit gesprek organiseren we per vakgebied (wiskunde, economie, natuur/techniek/gezondheid en Nederlands). Hierin staat naast de vakinhoud ook de pedagogisch-didactische aanpak centraal.
Jouw oplossing
Na het verkennen van de knelpunten kunnen we met elkaar nadenken over oplossingen. Wat doet u al op school? Wat gebeurt er al op het hbo? Welke kansen laten we -wellicht- met elkaar liggen?

Een soepele overgang
In de tweede ronde kunt u kiezen voor een meer algemene workshop. Verschillende sprekers laten vanuit hun expertise op havo en/of hbo zien hoe leerlingen geholpen kunnen worden bij de overgang naar ‘student zijn’.

Programma

12.00 – 13.00 uurInloop met lunch
13.00 – 13.45 uurOpening met keynote Jelle Joles
13.45 – 14.00 uurVerplaatsen naar subruimtes
14.00 – 15.00 uurRonde in de vakgebieden. Knelpunten per vakgebied bespreken vanuit zowel havo als hbo kant.
15.00 – 15.15 uurPauze
15.15 – 16.15 uurRonde workshops, gedacht vanuit oplossingen
16.15 uurBorrel

Voor wie?
Docenten uit de bovenbouw van de havo uit de vakgebiedenwiskunde, economie, natuur (onderscheiden naar hard (techniek) en zacht (gezondheid) en Nederlands. Daarnaast zijn docenten die zowel havo- als hbo-ervaring hebben uitgenodigd om deel te nemen.

Waar en wanneer?
Woensdag 11 december 2019 (12.00 – 17.00 uur, inclusief lunch en borrel)
Cursus- en Vergadercentrum Domstad Utrecht

Kosten?
Deelname aan deze middag is gratis.

Locatie:
Cursus- en Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Registratie voor: Werkconferentie havo-hbo op 11 december

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]
Aanmelden