03 feb 2022

Havocongres – 3 februari 2022

OVER ACTIVITEIT

Vorig jaar maakten we het magazine Trots op Havo. Dit jaar verheugen we ons erop weer een echte ontmoeting te organiseren. Deze brochure van de negende editie van het congres Trots op Havo staat vol met een gevarieerd aanbod.

We leggen de nadruk op de manier waarop havisten graag leren: in interactie, in sociaal verband, van en met elkaar. Dat is waar deze editie om draait. Wat vraagt dit van de manier waarop je je onderwijs aanbiedt en van de manier waarop je je leerlingen begeleidt en coacht?

Je vindt in deze brochure het dagprogramma, zodat je gericht keuzes kunt maken bij je aanmelding via havocongres.nl. Na de ‘keynote’ in de ochtend zijn er vijf rondes van 40 minuten waarin je inspiratiesessies, lezingen of workshops (van 90 minuten) kunt volgen. Om dubbelingen in keuzes te voorkomen, vragen we je het tijdschema goed te bekijken.

Veel plezier bij het samenstellen van je eigen dagprogramma!

Deel deze activiteit