18 dec 2019

Bijeenkomst III Praktijkgericht vak op de havo

OVER ACTIVITEIT

Tijdens deze derde bijeenkomst ‘Praktijkgericht vak op de havo’ wordt gekeken hoe ver de scholen zijn in de ontwikkeling van de vakhavo-pilot.

Tijdens deze middag horen de betrokken havo-scholen ook wat de stand van zaken is bij het ontwikkelen van het praktijkgerichte vak op de havo (inclusief het globale kader na overleg met IC&W). Tevens worden de eindtermen van het praktijkgerichte vak besproken.

Wil je meer weten over deze bijeenkomst, neem contact op met Jannet Marechal van ATOA. De bijeenkomst wordt geïnitieerd door het havoplatform.

Wanneer?

Woensdag 18 december 2019

Waar?

Baarnsch Lyceum