30 okt 2019

Bijeenkomst II Praktijkgericht vak op de havo

OVER ACTIVITEIT

Deze tweede bijeenkomst ‘Praktijkgericht vak op de havo’ gaat over de ontwikkeling van een vakhavo.

Tijdens deze middag horen de betrokken havo-scholen wat de stand van zaken is bij het ontwikkelen van het praktijkgerichte vak op de havo (inclusief het globale kader na overleg met OC&W). Tevens worden de, door het havoplatform in concept geformuleerde, eindtermen van het praktijkgerichte vak verkent en worden de mogelijke uitwerkingen in de praktijk ervan uitgewisseld. Aan het einde van de bijeenkomst wordt besproken welke vervolgstappen gezet dienen te worden.  

Wil je meer weten over deze bijeenkomst, neem contact op met Jannet Marechal van ATOA. De bijeenkomst wordt geïnitieerd door het havoplatform.