8
sep 2017

Doorbraak aansluiting havo-hbo

Doorbraak aansluiting havo-hbo

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging van Hogescholen, sprak als keynotespeaker tijdens het congres in 2016 van het Havoplatform. Hij memoreerde de enorme uitval van hbo-studenten. Lag het probleem eerst bij de studenten die uit het mbo kwamen, nu ging het om havoleerlingen. Studenten met een havo-achtergrond laten een duidelijke daling zien in het succesvol afronden van hun studie. Er is duidelijk sprake van aansluitingsproblematiek. Het was voor het Havoplatform aanleiding om nader contact te zoeken met de Vereniging van Hogescholen. Het resultaat is een studiedag geweest van beide organisaties in juni 2017 over het thema ‘aansluiting havo-hbo’. Een doorbraak in de bestuurlijke samenwerking tussen de vertegenwoordigers van het havo en het hbo.

Studiedag Havoplatform en Vereniging van Hogescholen

De middag begon met lezingen , maar daarna in groepen spraken de deelnemers over  analyses die gemaakt zijn van de oorzaken en goede voorbeelden om wat aan de aansluitingsproblematiek te doen. Diverse goede initiatieven kwamen over het voetlicht. Op het niveau van onderzoek zou bijvoorbeeld een betere analyse van de overgang en doorstoom wenselijk zijn. Dit kan door de landelijk gegevensbestanden beter toegankelijk te maken. Van een hele andere orde is de samenwerking tussen twee hbo-instellingen en 20 v.o. scholen in de regio Rotterdam. Eerst zijn er twee producten gemaakt over de kennis en vaardigheden over de vakken Nederlands en wiskunde. Wat moet  het hbo weten over havo-onderwijs en de havo over het onderwijs in het hbo over deze vakken? Er zijn waardevolle boekjes gemaakt. Het was de aanleiding om de samenwerking om te zetten in een convenant. Eerst een product, dan de structuur.

Zo is het nu de hoogste tijd om samenwerking tussen havo en hbo naar een hoger plan te tillen. Kennisdeling is van essentieel belang en steun vanuit landelijk organisaties onontbeerlijk. Tenslotte is na afloop van de studiedag een belangrijke afspraak gemaakt: Havoplatform  en Vereniging van Hogescholen zullen gezamenlijk optrekken bij voorstellen ter verbetering van de aansluiting, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Een uitdagende afspraak!