Zaanlands Lyceum

Het Zaanlands Lyceum bevindt zich in het hart van Zaandam en is de oudste school voor voortgezet onderwijs van de Zaanstreek.

Het Zaanlands Lyceum is een openbare school. De school staat open voor elke leerling, ongeacht zijn levensbeschouwing of herkomst. De leerlingen, afkomstig uit verschillende milieus en culturen, gaan met elkaar om met respect voor elkaars achtergrond en overtuiging. Het onderwijs is erop gericht de leerlingen op het niveau te brengen dat in het vervolgonderwijs van hen wordt verwacht. Daarnaast streeft de school ernaar de leerlingen een aangename middelbare schooltijd te bezorgen.

Deel via