Wolfert College

Het Wolfert Lyceum is een openbare daltonschool, waar toegewijde docenten kwaliteitsonderwijs geven aan betrokken en nieuwsgierige leerlingen. Bij het realiseren van de missie baseert het Wolfert Lyceum zich op de daltonkernwaarden. Dat zijn de uitgangspunten van het schoolplan van het Wolfert Lyceum. In onze betrekkelijk korte geschiedenis zijn wij erin geslaagd met succes het daltononderwijs op onze havo/vwo-school vorm te geven. Al twee keer is met succes het daltoncertificaat verleend vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze lijn gaan wij doorzetten in 2018 en verder.

Kernwaarde 3 Maatwerk
Uit de derde kernwaarde van het schoolplan blijkt de HAVO aanpak van Wolfert Lyceum vermoedelijk het beste. Binnen het daltononderwijs krijgt de leerling de mogelijkheid zijn/haar eigen leerroute af te leggen, zodat het onderwijsprogramma beter aansluit op de individuele behoeften. Hierbij wordt ingezet op het onderscheid havo/vwo. Havoprofilering zorgt ervoor dat leerlingen door docenten worden aangesproken op hun havo kwaliteiten.

Beelden

 • Flexibele leeromgeving met optimale keuzevrijheid waarbinnen de leerling samen met de mentor/vakdocent de eigen leerroute kiest en ruimte krijgt voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Samenwerking binnen vakdomeinen door vakintegratie en effectief roosteren van vakinhoudelijke overlap.
 • Secties bieden maatwerkprogramma’s.
 • Leerlingen zijn actief bezig met het het doen van onderzoek.
 • Ruimtes waarin leerlingen leren en zich ontwikkelen buiten de lesgebonden uren.
 • Onderscheid in benadering Havo leerling en Vwo-leerling.

Resultaten

 • Flexibel lesrooster; de leerling kiest binnen het lesprogramma voor deelname aan gelabelde daltonuren. De leerling richt tussenuren in met daltonuren.
 • Vakinhoudelijke lessen worden in niveaus naast elkaar aangeboden. Door effectief roosteren ontstaat verdieping/ verbreding en verrijking van vakinhoud en vakoverstijging.
 • Mogelijkheid tot het volgen van lessen voor havo-leerlingen op vwo-niveau in de bovenbouw.
 • Havo-leerlingen volgen een eigen PWS-traject, dat verschilt van het vwo.
 • Doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden binnen het havo waarbij leerlingen hun individuele talenten ontdekken. Persoonlijke ontwikkeling vormt hier het uitgangspunt.
 • Versnelde examens binnen havo of vwo, extra tijd effectief/ondersteunend inzetten voor andere eindexamenvakken.

Registratie voor: Wolfert College

  Registration Now

  Deel via