Ulenhofcollege

Het Ulenhofcollege is een brede scholengemeenschap in Doetinchem, waar onderwijs en vorming plaats vinden vanuit de christelijke waarden. Kenmerkend voor de school zijn naast de  bezinningsmomenten, respect voor elkaar, eerlijkheid en openheid, vertrouwen en dienstbaarheid.

Het Ulenhofcollege kent gevarieerde leersituaties en biedt kennis, vaardigheden en attitudevorming op hoogstaand niveau aan. Dit resulteert in de ontwikkeling van de persoonlijke én gemeenschappelijke kwaliteiten. Iedere leerling volgt in dit proces het onderwijsniveau dat in overeenstemming is met de eigen mogelijkheden en waarbij maximaal gestreefd wordt om het Ulenhofcollege te verlaten met een startkwalificatie voor een vervolgopleiding.

Deel via