Porta Mosana College

Het Porta Mosana College in Maastricht, locatie havo-vwo-tto, maakt deel uit van een brede scholengemeenschap. Naast deze locatie kent onze scholengemeenschap een aparte locatie vmbo. Het Porta Mosana College is een openbare school, die open staat voor alle religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen. Basiswaarden zijn openheid, respect, gelijkwaardigheid en betrokkenheid.

Door de invoering van het masterplan (ontwerp in domeinstructuren) van LVO heeft de school het havo onderwijs moeten uitfaseren.

Vanwege het vmbo-debacle is deze onderwijsherziening stopgezet en kunnen ze weer gaan bouwen aan havo-onderwijs. Ditmaal in een Nedelandstalige en tweetalige opzet (tto havo). De schoolvisie is gebaseerd op het builing learning power principe van Guy Claxton en wil volop gebruik maken van de kennis over het leren- leren in het dagelijkse onderwijsaanbod. Dit betekent veel aandacht voor formatieve evaluatie naast summatieve metingen, meer aandacht voor kernvakken in leerjaar 1 en meer aandacht voor persoonlijke begeleiding van leerlingen.

 

Deel via