Minkema College

Het Minkema College is een openbare school in Woerden met een breed onderwijsaanbod van beroepsgericht tot gymnasium.

Met hun onderwijs willen ze de leerlingen toerusten voor het vervolgonderwijs en de toekomst. Ze willen hun leerlingen leren keuzes te maken. En ze willen leerlingen leren verantwoording te nemen in de samenleving en daarin een rol te spelen. Dit wordt zorgvuldig en respectvol gedaan. Op het Minkema College leren en werken leerlingen en medewerkers met elkaar vanuit de overtuiging dat er ruimte is voor iedereen, ongeacht levenswijze en opvattingen.

Deel via