Ludger College

Iedereen heeft talenten. Op het Ludger College doen ze hun uiterste best om de talenten van elke leerling verder te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Zij stellen groei centraal! Groeien kan alleen maar in een omgeving waar een leerling zich veilig en prettig voelt. Daarom is een veilige en prettige leeromgeving een voorwaarde.

De onderwijskundige visie van het Ludger College kent twee belangrijke pijlers: talentontwikkeling in een veilige leeromgeving. Dat heeft geleid tot de slogan: Ludger College, jouw talent is er thuis!

Deel via