Helder havo/vwo

Regulier, maar niet normaal
Helder is een reguliere havo-vwo school in Eindhoven. Regulier betekent ongeveer ‘normaal’. Op Helder wordt, net zoals op elke andere havo- of vwo school aan een opleiding en een diploma gewerkt waarmee de leerlingen naar het hbo of de universiteit kunnen gaan. Het traject is net zo lang en het diploma is even veel waard. Dat is allemaal hetzelfde. Maar de manier waarop we naar het diploma toewerken is wél heel anders. Daarin zijn we niet normaal, maar heel bijzonder. Onze leerlingen zijn namelijk heel bijzonder.

Helder is een school voor speciale leerlingen. De meeste leerlingen op Helder hebben een vorm van autisme, ADD of ADHD. Helder biedt een leeromgeving waarin elke leerling tot zijn of haar recht komt. Waarin talenten tot bloei komen. En waarin elke individuele leerling groeit; in kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. We bereiden ze voor op een succesvolle vervolgopleiding aan het hbo of op een universiteit. Helder biedt leerlingen structuur en duidelijkheid. We doen dat door kleine groepen te hanteren, een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden.

Helder is niet bedoeld voor leerlingen die één-op-één onderwijs nodig hebben. We nemen onze leerlingen aan, omdat we verwachten dat ze op termijn volledig kunnen participeren binnen het regulier onderwijs. Doorstromen gebeurt altijd in overleg met het docententeam, ouders en de leerling zelf. Om doorstroming mogelijk te maken zijn onze vakken, lesinhoud en manier van lesgeven hetzelfde als op andere reguliere scholen. Zo vergroten we de kans dat onze leerlingen na enkele jaren volledig kunnen participeren binnen het regulier onderwijs.

Deel via