Frencken College

Het Mgr. Frencken College is een open katholieke school. Het Mgr. Frencken College kent twee afdelingen: het havo en het atheneum. Deel uitmaken van de scholengemeenschap is niet alleen voorbehouden aan hen die behoren tot de katholieke geloofsgemeenschap. Uitgangspunt is wel respect voor de grondslag van de school. Ook volgen alle leerlingen, ongeacht hun overtuiging, de lessen levensbeschouwing.

De lessen in levensbeschouwing, het pedagogisch-didactisch klimaat en de wijze van communiceren dragen bij aan de identiteit van het Mgr. Frencken College. De heterogene samenstelling van de schoolbevolking levert een diversiteit aan opvattingen en meningen op die van invloed is op de manier waarop de identiteit gestalte krijgt. Het Frencken wil een school zijn met een sociaal gezicht, een school waarin respect voor elkaar en vertrouwen in de groeikansen van leerlingen belangrijke pijlers zijn. Een school waar een goede balans is tussen het belang van het individu en het belang van de groep.

Deel via