College Den Hulster

College Den Hulster in Venlo biedt een aantrekkelijk onderwijsprogramma voor vmbo, havo/vwo en (tweetalig) vwo. De afgelopen jaren is er binnen de school veel geïnvesteerd in het bieden van (extra) ruimte aan talenten en interesses van leerlingen. Ze leveren groepen leerlingen maatwerk in gebieden als:

– techniek en technologie binnen de vmbo-afdelingen (bouw-, (instal)elektro-, metaal-en motorvoertuigentechniek in het Technodôme, samen met Gilde-opleidingen) en het Technasium voor havo/vwo;

– (top)sport (LOOT): onderwijs en begeleiding voor topsporters, sportklassen en extra buitenschoolse sportactiviteiten;

-kunst & cultuur:(beeldend vormen en multimedia, Cultural Experience, fashion en de blazersklas);

-tweetalig onderwijs vwo (Tvwo) Engels.

Deel via