Carolus Clusius College

Het Carolus Clusius College in Zwolle is een wereldschool: een school die midden in de wereld staat. Ze bereiden leerlingen voor op het leren, leven en werken in een internationale omgeving. Dat kan in het buitenland zijn, maar evengoed binnen een internationaal bedrijf in Nederland.

De wereld verkennen of leren op school. In beide gevallen gaat het om het verleggen van grenzen, om het ontdekken van nieuwe gebieden, het verkrijgen van meer inzicht en het vergaren van nieuwe kennis. Het Carolus Clusius College is een school die de deur open zet voor andere invloeden, die geïnteresseerd is in andere mensen en bruggen slaat tussen verschillende culturen.

Havo-leerlingen houden van denken en doen. Daarom zijn de lessen op het Carolus Clusius College er op gericht dat leerlinge zelf actief zijn. Ze vinden het belangrijk dat leerlingen keuzes kunnen maken in hetgeen ze leren. Die keuzes zijn gericht op studievaardigheden, talentontwikkeling en keuzes die bijdragen aan de ontwikkeling als mens.

 

Deel via