Cals college

Het Cals College is een open katholieke school. Dat is zichtbaar in de manier waarop ze met elkaar leren, werken en samenleven. Kernwoorden daarbij zijn open, veilig, vertrouwen en verbinding.

Het Cals College heeft vestigingen in IJsselstein en Nieuwegein. Dit zijn zelfstandige scholen die nauw samenwerken en waarvan de onderwijsprogramma’s goed op elkaar aansluiten.

Het Cals College Nieuwegein is een cultuurprofielschool: ze vinden het belangrijk dat elke leerling intensief en breed in aanraking komt met kunst en cultuur. Daarnaast zijn ze een technasium en besteden ze veel aandacht aan internationalisering.

Het Cals College IJsselstein besteedt veel aandacht aan talentontwikkeling en projectonderwijs. De school biedt het zogeheten MBO-2 traject. Leerlingen kunnen na de afsluiting van de vmbo opleiding één jaar langer op het Cals blijven en hun startkwalificatie (MBO kwalificatieniveau 2) behalen.

 

 

Deel via