BC Broekhin

Op BC Broekhin leiden wij de leerlingen op het havo op tot jong volwassenen die na het behalen van hun diploma succesvol in een HBO omgeving en de samenleving van de toekomst kunnen deelnemen. De leerling is ons vertrekpunt, en daar richten we onze afdeling op in. Dat betekent betrokken mentoren en vakdocenten, die goede contacten hebben met ouders. Wij staan voor goed onderwijs, waarbij we constant in het oog houden wat onze leerlingen nodig hebben. Daarbij zijn we prikkelend en uitdagend, schetsen we nieuwe perspectieven, ondersteunen we waar het moet en verdiepen we waar het kan. Hierbij zoeken we ook naar nieuwe mogelijkheden om ons onderwijs beter in te richten, niet ‘vernieuwen om het vernieuwen’ maar onderwijs te bieden dat aansluit bij de behoeften en motivatie van onze leerlingen, waarbij nadrukkelijk de verbinding kan worden gezocht met de buitenwereld en de vaardigheden die daarbij nodig zijn.

Vanaf schooljaar 2023-2024 krijgt elke leerling die kiest voor een C&M, N&G of een N&T profiel twee lesuren in de week praktijkgericht en projectmatig onderwijs aangeboden dat past binnen het gekozen profiel.

Het E&M profiel biedt (vooralsnog) als enige profiel het door onze afdeling zelf ontwikkelde Greater Skills programma aan. Leerlingen die in de bovenbouw kiezen voor het profiel Economie en Maatschappij volgen met Greater Skills één dag in de week praktisch en projectmatig onderwijs. Greater Skills wordt voor leerlingen met een EM-profiel benaderd vanuit het vak economie en ondernemerschapsvaardigheden, waarbij de verbinding wordt gelegd met een aantal andere vakken. Het doel van Greater Skills is leerlingen beter voorbereiden op HBO studievaardigheden en de maatschappij van de toekomst. Dit doen we door een dag in de week praktisch en projectmatig onderwijs aan te bieden waarbij de verbinding wordt gelegd met de theoretische concepten van de deelnemende vakken in de praktische toepassing daarvan.

Vanaf schooljaar 2024-2025 zal er op alle profielen een Greater Skills programma aangeboden worden, voor alle leerlingen en gericht op het gekozen profiel. Vanaf dat moment is de praktijkhavo op BC Broekhin een feit.

Registratie voor: BC Broekhin

    Registration Now

    Deel via