A. Roland Holst College

Het A. Roland Holst College is een scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Hilversum. Er worden lessen gevolgd in twee gebouwen, de Schutter en de Jonker.

De drie kernwaarden van de school zijn: zelfontplooiing, betrokkenheid en optimale resultaten. Ze willen de leerlingen een stevige basis meegeven om zich te kunnen ontwikkelen tot betrokken burgers. Ze hechten veel waarde aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het leren kennen en toepassen van persoonlijke kwaliteiten.

Deel via