11
feb 2017

Convenant aansluiting havo-hbo

Convenant vo-hbo voor betere aansluiting in regio Rotterdam

Zowel het voortgezet onderwijs als het hbo erkennen dat de overgang van havo naar een vervolgopleiding in het hbo groot is. In Rotterdam valt ruim een derde van de havisten tijdens het eerste studiejaar hbo uit of wisselt van opleiding. Daarom hebben vier hogescholen in Rotterdam een convenant afgesloten met v.o.-scholen uit de regio. Hierin spreken zij af samen te werken om het studiesucces van havoleerlingen te vergroten. Zo worden er activiteiten ontwikkeld op het gebied van LOB, hbo-vaardigheden en vakinhoudelijk aansluiting van Nederlands, wiskunde en economie.

Er wordt ook werk gemaakt van een betere monitoring van oud-leerlingen in het hbo. Zo wordt beter inzichtelijk gemaakt hoe het hen in het hbo vergaat. Er zijn werkgroepen gevormd die onderzoek verrichten welke activiteiten nodig zijn en doen aanbevelingen voor verbetering. Een voorbeeld ervan is de ingebruikname van het LOB-cv, een digitaal instrument dat leerlingen voorbereidt op de studiecheck en de start van het hbo. Een ander voorbeeld is de aanbeveling om het PWS te gebruiken voor het oefenen van hbo-vaardigheden.

Meer weten over deze vorm van samenwerking? Ga naar de website www.aansluiting-voho010.nl