16
feb 2017

Congres “trots op de havo 2017”: sturen en loslaten

Congres ‘trots op de havo’ 2017: sturen en loslaten

Het is 2 februari 2017. Conferentiecentrum De Reehorst in Ede. Het team van ATOA en het Havoplatform staat in de startblokken. De congresmappen, keurig op alfabet gerangschikt, op de balie. Het vijfde congres van het Havoplatform ‘Trots op de havo!’ kan beginnen. Langzaam maar gestaag stromen de 300 deelnemers binnen. In de plenaire zaal opent Jannet Maréchal het congres en kondigt keynotespeaker Willem Stortelder aan.

 

Rakeling

Het betoog van Willem Stortelder is zeer levendig en interactief. Met veel humor en actie daagt hij de zaal uit om patronen te doorbreken die loslaten en sturen van menselijke gedrag illustreren. Dat kan variëren van neuscontact tot het opblazen van ballonnen. Als hij de taalkundige leegte tussen succes en mislukken benoemt, introduceert hij een nieuw woord: ’rakeling’. Een rakeling wordt gedefinieerd als de opbrengst van een oprechte en terechte actie waarvan je een ander resultaat had verwacht. Geheel opgefrist en optimaal gemotiveerd verlaten de deelnemers na afloop de zaal.

 

Workshops en good practices

Zelfstandig leren is een breed begrip. In de workshop van Lambrecht Spijkerboer gaat het niet zozeer om de schoolorganisatie maar om de lesorganisatie. Op die manier worden de deelnemers geactiveerd de werkvormen aan te scherpen. Essentieel is welke varianten mogelijk zijn. Door de werkvormen te koppelen aan 10 kenmerken van havo-leerlingen krijgt deze workshop een zeer havo-gericht gehalte. Een andere populaire workshop gaat over ‘jongensachtig leren in de les’ van Jannet Maréchal. Jongens zouden niet slim genoeg zijn of geen inzet tonen? Deze workshop gaat er om te weten wat de kenmerken zijn van jongensachtig leren. Zodoende kan de docent zijn lessen in de havo dusdanig aanpassen dat de jongens actief worden en gemotiveerd zijn. In een workshop van Kitty van Dijk zijn havo-leerlingen zelf aan het woord. Leerlingen worden geïnterviewd over wat zij boeiende lessen vinden. Hieraan wordt de theorie gekoppeld. Er wordt ook kritisch naar de eigen les gekeken en ideeën opgedaan voor de lespraktijk. Vier rondes lezingen, workshop en good practices zorgen voor een actieve en inspirerende scholingservaring van professionals met havo-onderwijs.

Napraten en borrelen

Niet eerder in de reeks congressen is zo actief na geborreld voordat de deelnemers weer huiswaarts gaan. Wat zegt dat? Het betekent dat de deelnemers hun ervaringen en inspiratie nog ter plekke wilden delen met hun collega’s. Een compliment voor de gastsprekers, de organisatie van het congres en de goede faciliteiten van de Reehorst.

 

Feedback

In een rondvraag onder de deelnemers waren na afloop vrijwel uitsluitend positieve reacties te noteren: ‘’Inhoudelijk interessant, ben overladen met inzichten’’. ‘’Na drie congressen te hebben bezocht, toch nog veel eyeopeners’’. ‘’Een praktische workshop met technologische vergezichten’’. ‘’Goede ideeën, ik ga er gelijk mee na de slag: ik ga het gebruiken bij mijn sollicitatie als afdelingsleider havo’’.

De keynotespeaker Stortelder deelt op een gegeven moment bierviltjes rond met een rode- en een groene steunkleur. Op de rode kant staan de ‘Idea Killers’’: ‘het is niet mijn verantwoordelijkheid’’; ‘’de directie wil het niet’’; ‘’er is geen budget voor’, etc. Op de achterzijde  met de groene steunkleur is de insteek:” Yes, and…tell me more’’: ‘Nu is misschien het juiste moment’’; ‘’laten we het uitproberen’’; ‘’prima, laten we het nog concreter maken!’’ Kortom, een hulpmiddel om het thema van het congres ‘sturen en loslaten’ te kunnen duiden en te verdiepen.