Organisatie havoplatform.

Het havoplatform is een onafhankelijke organisatie. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. Daarnaast organiseert zij een jaarlijks congres en twee netwerkbijeenkomsten in, nader te bepalen, regio’s in het land.

De website is het belangrijkste communicatiemiddel. Er zijn scholen die  zich als ‘Vriend van het havoplatform’’ aan het havoplatform hebben verbonden.

In de nieuwsrubriek wordt het actuele nieuws vermeld en in de nieuwsbrieven geeft het havoplatform meer achtergrondinformatie over relevante havo-onderwerpen of thema’s uit het onderwijs die zijdelings voor de havo van belang zijn.

Het bestuur

Dhr. Max de Boer
voormalig conrector Sg Spieringshoek te Schiedam 
secretaris havoplatform
Dhr. Corné van Diepen
afdelingsleider havo Martinuscollege te Grootebroek

Dhr. Onno van Helden
voormalig rector SG De Rietlanden te Lelystad
penningmeester havoplatform

Dhr. Marc Janssen
directeur/bestuurder Northgo College te Noordwijk
vice voorzitter havoplatform

Mevr. Debby Kok
opleidingsdirecteur Candea College te Duiven

Dhr. Kees Maas
directeur Dr. Mollercollege te Waalwijk

Mevr. Joke Methorst
schoolleider Cals College te Nieuwegein

Dhr. Henk van Ommen
rector/bestuurder Het Baarnsch Lyceum te Baarn
voorzitter havoplatform

Dhr. Pierre Poell
beleidsmedewerker Hogeschool Inholland te Diemen

Dhr. Wiko Veenvliet
vestigingsdirecteur OSG Het Erasmus te Almelo