Het  havoplatform verbindt mensen die oog en hart hebben voor de havist. Het havoplatform staat voor excellent onderwijs dat de havist voorbereidt op zijn plek in de samenleving. Dit doet het havoplatform in persoonlijk contact met alle betrokkenen in het onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Het havoplatform initieert onderzoek naar goed havo-onderwijs en is gezaghebbend in zijn standpunten. Het havoplatform is van en voor iedereen die met en voor havisten werkt.