Nieuws 

Havocongres: Trots op HAVO!

Je kunt vanaf nu weer inschrijven voor hèt Havocongres op donderdag 1 februari 2018.

Georganiseerd door het Havoplatform in samenwerking met ATOA, onderdeel van Netwerk Onderwijsadviseurs.

Ben je geïnteresseerd in hoe havoleerlingen geprikkeld kunnen worden en hoe andere scholen dat vormgeven?
Klik hier om het programma te bekijken of klik hier om je aan te melden.
Alle informatie over het Havocongres vindt u op de website www.havocongres.nl. 

 

Netwerkbijeenkomsten 2017: ‘niet lullen maar poetsen’’

Ook in 2017 organiseert het Havoplatform weer netwerkbijeenkomsten. Deze keer op vier plaatsen in Nederland, landelijk gespreid.  De netwerkbijeenkomsten zijn kleinschalig. Interactie tussen de deelnemers is  van wezenlijk belang. Uitwisseling van ideeën of problemen met het havo-onderwijs hebben geen introductie nodig. De gesprekken krijgen automatisch inhoud. De relevantie met de dagelijkse praktijk is evident.  Telkens weer raken de deelnemers geïnspireerd. Zij willen met de opgedane kennis en ervaringen meteen aan de slag. Toch is de vraag wat er na zo’n intensieve middag blijft hangen. Wat gebeurt er met de opgedane ervaringen als iedereen weer overgaat tot de waan van de dag?

Klik hier voor meer informatie over de Netwerkbijeenkomsten.

 

Onderwijs 2032; ook voor de havist? Juist voor de havist.

 De commissie ‘Schnabel’ heeft in zijn eindadvies rondom ‘onderwijs 2032’ een groot aantal aanbevelingen gedaan, die richtinggevend (zouden moeten) zijn bij de herijking van het onderwijs en -curriculum van de nabije toekomst. Hieronder zet het ‘havo-platform’ uiteen welke visie zij heeft op onderwijs, juist voor de havo-leerling en hoe zich dat verhoudt tot hetgeen beschreven is in het eindadvies van de commissie Schnabel.

Allereerst valt op dat in het advies het havo en de havo-leerling niet als zodanig worden genoemd of besproken. Daarmee lijkt de havo-leerling onderdeel te worden van de gehele discussie en wordt voorbij gegaan aan de specifieke problematiek waar havo-leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Daarbij wordt de vraag waar het Havoplatform een antwoord op wil vinden in relatie tot deze discussie heel concreet: zijn de voorstellen uit het eindadvies goed voor de leerlingen die behoren tot onze doelgroep?

Klik hier voor het hele visiestuk van het Havoplatform op Onderwijs 2032.

 

Persoonlijk Dossier: de aansluiting van de havist op de maatschappij / het hbo

Het Persoonlijk Dossier is een curriculum waarin door de aanpak van maatschappelijke en/of bedrijfsmatige vraagstukken de havist zijn/haar competenties ontwikkelt. Doel van het Persoonlijk Dossier is de vergroting van zijn/haar vaardigheden en het maatschappelijk kapitaal van de havist, waardoor de aansluiting op het vervolgonderwijs verbeterd en vergemakkelijkt wordt. Ultieme doel is een beter studiesucces van de havist in het HBO.
Het Persoonlijk Dossier is een idee van het Havoplatform. Het Havoplatform bespreekt dit idee momenteel met gremia in onderwijsland met als doel dit curriculum ingevoerd te krijgen.

Klik door voor de gehele opzet van het Persoonlijk Dossier.

 

 

Nieuws archief. 

 

 nbb_foto_288450_280x186