Nieuws 

‘Werken aan jouw netwerk’

Netwerkbijeenkomsten 2018 Havoplatform

Ook in 2018 organiseert het Havoplatform drie netwerkbijeenkomsten; in Zwolle, in Driebergen-Zeist en in Weert. Net als de voorgaande jaren vinden deze bijeenkomsten plaats in november.

Niet het aanbod maar de vraag
Het is inmiddels het vijfde jaar dat er netwerkbijeenkomsten op drie a vier plaatsen in Nederland worden georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie over actuele havo-thema’s op de eigen school en die van collega-scholen met een havo-afdeling. Door de kleinschalige opzet is deze vorm zeer effectief gebleken.
Tijdens de bijeenkomsten is er ook ruimte om samen te brainstormen over nieuwe, originele ideeën om het havo-onderwijs een eigen gezicht te geven. Daarnaast wordt ook nagedacht over het oplossen van bepaalde havo gerelateerde problematiek. Interactie is het sleutelwoord van de communicatie tijdens de bijeenkomsten. Daarbij is niet het aanbod van informatie het uitgangspunt, maar de vragen die de deelnemers zichzelf vooraf gesteld hebben. Na het thema ‘maatwerk voor jouw havo’ in 2016 en ‘niet lullen maar poetsen’ in 2017 is in 2018 het thema: ‘werken aan jouw netwerk’.

Een netwerk ‘on the spot’
Het doel van de bijeenkomst is te komen tot een samenwerkingsverband tussen scholen om havo-problematiek te kunnen bespreken en aan te pakken. Dit eigen netwerk van scholen ontstaat nà de netwerkbijeenkomst voor- en door de deelnemers. Zij bepalen zelf met wie en wanneer zij in gesprek gaan over het havo-onderwijs. De netwerkbijeenkomst is een eerste aanzet om dit netwerk te activeren en gezamenlijk inspiratie op te doen om het havo-onderwijs nog beter te maken.

 

Wanneer, waar en tijden?
De netwerkbijeenkomsten vinden plaats op drie centrale plaatsen in Nederland. Op deze manier is de netwerkbijeenkomst voor iedereen goed bereikbaar:

Noord-Nederland:
Dinsdag 13 november 2018 in Zwolle, zaalverhuur Dominicanenklooster

Midden-Nederland:
Dinsdag 20 november 2018 in Driebergen, congrescentrum Antropia

Zuid-Nederland:
Donderdag 29 november 2018 in Weert, zaalverhuur hotel Antje van de Statie

Alle bijeenkomsten beginnen om 13:30u en eindigen rond 17:00u

Aanmelden en kosten
Onder vermelding van naam van de deelnemer, eigen mailadres van de school en naam van de school en plaats kun je je aanmelden door een mail te sturen naar: info@havoplatform.nl

Graag aangeven aan welke bijeenkomst je wilt deelnemen. De kosten zijn €50,- per deelnemer. Als de school ‘vriend van het havoplatform’ is, kunnen twee vertegenwoordigers van de school kosteloos aan de bijeenkomst deelnemen. Je ontvangt tijdig een bevestiging van deelname en nadere gegevens over het programma en de locatie van de bijeenkomsten.

Nadere informatie via de mail: info@havoplatform.nl

 

Onderwijs 2032; ook voor de havist? Juist voor de havist.

 De commissie ‘Schnabel’ heeft in zijn eindadvies rondom ‘onderwijs 2032’ een groot aantal aanbevelingen gedaan, die richtinggevend (zouden moeten) zijn bij de herijking van het onderwijs en -curriculum van de nabije toekomst. Hieronder zet het ‘havo-platform’ uiteen welke visie zij heeft op onderwijs, juist voor de havo-leerling en hoe zich dat verhoudt tot hetgeen beschreven is in het eindadvies van de commissie Schnabel.

Allereerst valt op dat in het advies het havo en de havo-leerling niet als zodanig worden genoemd of besproken. Daarmee lijkt de havo-leerling onderdeel te worden van de gehele discussie en wordt voorbij gegaan aan de specifieke problematiek waar havo-leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Daarbij wordt de vraag waar het Havoplatform een antwoord op wil vinden in relatie tot deze discussie heel concreet: zijn de voorstellen uit het eindadvies goed voor de leerlingen die behoren tot onze doelgroep?

Klik hier voor het hele visiestuk van het Havoplatform op Onderwijs 2032.

 

Persoonlijk Dossier: de aansluiting van de havist op de maatschappij / het hbo

Het Persoonlijk Dossier is een curriculum waarin door de aanpak van maatschappelijke en/of bedrijfsmatige vraagstukken de havist zijn/haar competenties ontwikkelt. Doel van het Persoonlijk Dossier is de vergroting van zijn/haar vaardigheden en het maatschappelijk kapitaal van de havist, waardoor de aansluiting op het vervolgonderwijs verbeterd en vergemakkelijkt wordt. Ultieme doel is een beter studiesucces van de havist in het HBO.
Het Persoonlijk Dossier is een idee van het Havoplatform. Het Havoplatform bespreekt dit idee momenteel met gremia in onderwijsland met als doel dit curriculum ingevoerd te krijgen.

Klik door voor de gehele opzet van het Persoonlijk Dossier.

 

 

Nieuws archief. 

 

 nbb_foto_288450_280x186