Een eigen identiteit

Ongeveer de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het vmbo. Een veel kleiner percentage zit op het atheneum of gymnasium. Maar hoe staat het met de havoleerlingen? Wat is hun status? Een veelgehoord vooroordeel over de havist: het is een opgepimpte vmbo-leerling of een mislukte vwo-leerling. Dit klopt natuurlijk niet, maar wie is de havoleerling? Wat is zijn identiteit en hoe leiden we de havist op? En nog belangrijker hoe bereiken we dat een havoleerling zich trots voelt havoleerling te zijn? Dat zijn de kernvragen die het Havoplatform bij haar oprichting zichzelf gesteld heeft. Vanuit hun betrokkenheid met havo-onderwijs hebben een aantal schoolleiders het Havoplatform opgericht.

In de wetenschap dat er veel gepubliceerd is over de havist en het havo-onderwijs, werd het tijd om concreet te worden. Door congressen en netwerkbijeenkomsten en te participeren in allerlei relevante overlegsituaties heeft het Havoplatform een eigen identiteit ontwikkeld die er op gericht is het profiel van het havo-onderwijs en de havo-leerling specifieker te definiëren. Het Havoplatform is er op gericht docenten en leidinggevenden handen en voeten te geven aan écht havo-onderwijs.

Kernactiviteiten van het Havoplatform zijn de website, de organisatie van een congres en netwerkbijeenkomsten en door standpunten in te nemen en te publiceren over de havo. Hierdoor heeft het Havoplatform de status verworven van een landelijke spreekbuis en ondersteuner voor iedereen in het onderwijs die met het havo-onderwijs te maken heeft.


Nieuws

Wil jij werken aan jouw netwerk?

In 2018 organiseert het Havoplatform drie netwerkbijeenkomsten; in Zwolle, in Driebergen-Zeist en in Weert. Net als de voorgaande jaren vinden deze bijeenkomsten plaats in november.

Het is inmiddels het vijfde jaar dat er netwerkbijeenkomsten op drie a vier plaatsen in Nederland worden georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie over actuele havo-thema’s op de eigen school en die van collega-scholen met een havo-afdeling. Door de kleinschalige opzet is deze vorm zeer effectief gebleken.
Tijdens de bijeenkomsten is er ook ruimte om samen te brainstormen over nieuwe, originele ideeën om het havo-onderwijs een eigen gezicht te geven. Daarnaast wordt er nagedacht over het oplossen van bepaalde havo gerelateerde problematiek. 

Het doel van de bijeenkomst is te komen tot een samenwerkingsverband tussen scholen om havo-problematiek te kunnen bespreken en aan te pakken. Dit eigen netwerk van scholen ontstaat nà de netwerkbijeenkomst voor- en door de deelnemers. Zij bepalen zelf met wie en wanneer zij in gesprek gaan over het havo-onderwijs. De netwerkbijeenkomst is een eerste aanzet om dit netwerk te activeren en gezamenlijk inspiratie op te doen om het havo-onderwijs nog beter te maken! Komt u ook?

 Klik hier voor meer informatie over de data, locaties en tijdstippen.