Een eigen identiteit

Ongeveer de helft  van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het vmbo. Een veel kleiner percentage zit op het atheneum of gymnasium. Maar hoe staat het met de havoleerlingen? En wat is hun status? Een veelgehoord vooroordeel: een opgepimpte vmbo-leerling of een mislukte vwo-leerling. Wie is eigenlijk de havo leerling? Wat is zijn identiteit en hoe leiden we de havoleerlingen op en nog belangrijker hoe bereiken we dat een havo-scholier zich trots voelt havo-scholier te zijn?

Dat zijn de kernvragen die het Havoplatform bij haar oprichting zichzelf gesteld heeft. Vanuit hun betrokkenheid met havo-onderwijs hebben een aantal schoolleiders het havoplatform opgericht.

In de wetenschap dat er veel gepubliceerd is over de havo-scholier en het havo-onderwijs, werd het tijd om concreet te worden. Door congressen en netwerkbijeenkomsten en te participeren in allerlei relevante overlegsituaties heeft het havoplatform een eigen identiteit ontwikkeld die er op gericht is het profiel van het havo-onderwijs en de havo-leerling specifieker  te definiëren. Van daaruit is het havoplatform er op gericht de docenten en leidinggevenden handen en voeten te geven aan écht havo-onderwijs.

Kernactiviteiten van het havoplatform zijn de website, de organisatie van een congres en netwerkbijeenkomsten en door standpunten in te nemen en te publiceren over de havo. Hierdoor heeft het havoplatform  de status verworven van een landelijke spreekbuis en ondersteuner voor iedereen in het onderwijs die met  het havo-onderwijs te maken heeft.